Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa hukataan yli 100.000 kuukausittaista työtuntia manuaaliseen kirjaamiseen. Mukavampaa olisi, jos tuo aika käytettäisiin lasten kanssa olemiseen.

Päikky helpottaa arkea.

Päikky on nykyaikainen ja monipuolinen päivähoidon palvelu, joka yhdistää vanhempien, hoidon ja hallinnon tarpeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Ennen kaikkea Päikky on suunniteltu helpottamaan arkea, niin kotona kuin päivähoidossa.

Päikyn käyttöönoton myötä henkilöstön ja lasten sijoittelu hallinnossa tehostui ja helpottui.

Varhaiskasvatuksen arjessa kasvattajien aikaa vapautui paperien täyttämisestä perustehtävään - läsnäoloon lasten kanssa. Lisäksi Päikky auttaa lasten kuvien ja tietojen kautta turvallisuuden hallinnassa sekä yhteydenpitoon vanhempien kanssa ja tietojen päivittämiseen! Emme osaa enää kuvitella arkea ilman Päikkyä!

Jenni Alppi
Parkanon kaupungin sivistystoimen hallintopäällikkö

Kirkkorannan päiväkodissa Päikky on otettu myönteisesti vastaan.

Päikky on helpottanut lasten hoitoaikojen, läsnä- ja poissaolojen sekä henkilökunnan työajan kirjaamisesta ja vapauttanut henkilökuntaa papereiden täyttämisestä. Lisäksi se on helpottanut työn suunnittelua ja tuonut joustoa päiväkodin arkeen kun monenlaiset tiedot ovat muutaman näpäytyksen päässä. Jokaisen osaston kännykästä pääsee myös katsoman toisen osaston tietoja reaaliajassa.

Paperilappuja ei enää tarvita ja lapsityöhön on jäänyt enemmän aikaa.

Taina Heikkinen-Kaivosoja
Päiväkodin johtaja, Pietarsaaren kaupunki

Päikky vaikuttaa hyvältä ja helppokäyttöiseltä. Hoidon varaaminenkin käy näppärästi eikä tiedonkulku kodin ja hoidon välillä ole enää paperilappusten varassa.

Kirjautuminen sisälle ja ulos käy käden käänteessä.

Outi B.
Äiti

Enemmän aikaa lapselle.

Yksinkertainen ja helppokäyttöinen Päikky-sovellus on aina mukana. Tietojen ylläpito ja kirjaaminen on nopeampaa ja helpompaa kuin kynällä ja paperilla tai perinteisillä tietojärjestelmillä. Mobiilisovelluksen avulla lasten ja kasvattajien tulo – ja lähtöajat kirjautuvat tarkasti ja luotettavasti. Sovelluksen avulla voit myös viestiä helposti vanhemmille ja nähdä lasten ajantasaiset hoitotiedot sekä hoitoaikasuunnitelmat.

Kasvattajan Päikky

Mobiilin avulla saat lasten sekä kasvattajien tulo- ja lähtöajat tarkasti ja luotettavasti.

Päikyn avulla voi lähettää viestejä vanhempien omaan käyttöliittymään ja nähdä lasten ajantasaiset hoitotiedot sekä hoitoaikasuunnitelmat.

Mobiilin kautta poistuvat monet ylimääräiset kirjaamiset, joka auttaa kasvattajaa keskittymään lapseen sekä hänen tarpeisiinsa hoitopäivän aikana.

Ominaisuuksia

 • Sovelluksen käyttö online- ja ja offline-tiloissa
 • Lasten tarkat läsnäolokirjaukset
 • Lasten ja työntekijöiden tilan visualisointi
 • Lasten tiedot mobiilissa
 • Kuvat otettavissa ja lähettävissä suoraan mobiilista päätelaitteesta (matkapuhelin, tabletti)
 • Suora soitto/tekstiviesti huoltajille
 • Työntekijöiden tiedot mobilissa
 • Työntekijöiden läsnäolokirjaukset
 • Työntekijöiden kulukorkavaukset perhepäivähoidossa
 • Perhepäivähoitajien automaattiset läsnäolokirjaukset lasten kirjausten perusteella
 • Lasten ja työntekijöiden profiilikuvat suoraan mobiilista
 • Suora soitto/tekstiviesti työntekijälle mobiilista
 • Reaaliaikainen näkymä päiväkoti- ja ryhmätasolla lapsiin ja työntekijöihin
 • Päiväkoti-, ryhmä- ja lapsitasoinen viestien lähettäminen huoltajille
 • Kuvien liittäminen viesteihin suoraan mobiilista
 • Ilmoitus uusista lapsikohtaisista viesteistä ja niihin vastaaminen
 • Ilmoitus lasten muuttuneista tiedoista
 • Näkymä suunnitelmien pohjalta (valmiit kirjaukset suunnitelmien pohjalta sekä päivittäinen tuloa- ja lähtöaika-arvio)

Helpompaa arkea.

Laadukas päivähoito perustuu huoltajien ja päivähoidon saumattomalle yhteistyölle ja kommunikoinnille. Selaimella käytettävä Päikky mahdollistaa lasten tietojen ylläpidon, huoltajien ja päivähoidon välisen kommunikaation ja päivähoidon hoitoaikojen ilmoittamisen sekä toteutumien seuraamisen helposti ja turvallisesti.

Huoltajien Päikky

Päikky on helppokäyttöinen, yksinkertainen ja turvallinen selain käyttöinen palvelu. Päikky-tunnuksena toimii oma puhelinnumerosi. Salasanan saa tekstiviestinä palvelun käyttöönoton yhteydessä.

Huoltajien käyttöliittymä antaa suoran yhteyden päivähoitoon. Huoltajat voivat ylläpitää omia sekä lasten tietoja ja tarvittaessa lisätä mm. varahakijoita tarpeen mukaan. Helposti ja turvallisesti.

Huoltajat voivat ottaa vastaan kuvia sekä viestejä ja keskustella oman lapsen hoitoon liittyvistä asioista suoraan kasvattajien kanssa.

Hoitotarpeiden ilmoittaminen ja seuraaminen on helppoa ja yksinkertaista kalenteritoiminnon avulla.

Ominaisuuksia

 • Lasten tietojen ylläpito
 • Huoltajien tietojen ylläpito
 • Lapseen liittyvien viestien lähettäminen päivähoitoon
 • Viestien ja kuvien katselu sekä viesteihin vastaaminen
 • Lapsen reaaliaikainen hoitotila
 • Päivähoidon suunnittelu (hoitoaikailmoitukset)
 • Suunnitelman mukaisesti päivittyvä hoitomaksun arvio
 • Suunniteltujen ja toteutuneiden päivähoitotapahtumien seuranta

Mukavampaa johtamista.

Kasvavat ryhmäkoot korostavat johtamisen merkitystä, jotta laadukas varhaiskasvatus toteutuu. Päikky tehostaa ja yksinkertaistaa hallintoa. Automaattiset kirjaukset, reaaliaikainen näkymä lasten ja kasvattajien läsnäoloon ja helpot viestintäominaisuudet mahdollistavat nykyaikaisen tietoon pohjautuvan johtamisen.

Hallinnon Päikky

Selaimella käytettävä hallinnon käyttöliittymä tarjoaa uudenlaisen ikkunan hoidon järjestämiseen hallinnon työntekijöille ja varhaiskasvatuksen johdolle.

Reaaliaikainen näkymä lasten ja kasvattajien läsnänoloon mahdollistaa tietoon pohjautuvan johtamisen. Työn suunnittelu ja raportointi onnistuvat helposti ilman suurta tietoteknistä osaamista.

Päikky tarjoaa myös tietojen siirron kunnan tai yrityksen nykyisiin taustajärjestelmiin.

Ominaisuuksia

 • Lasten ja huoltajien tietojen ylläpito
 • Työntekijöiden tietojen ylläpito
 • Lasten ja työntekijöiden lisääminen ja poistaminen
 • Käyttäjätunnusten hallinta
 • Päiväkotien ja päiväkotiryhmien hallinta
 • Läsnäolotietojen tarkistaminen ja korjaaminen
 • Työntekijöiden työaikojen ja kulukorvausten raportointi
 • Hallinnon raportointi (mm. läsnäolokirjaukset, täyttö- ja käyttöaste, lapsi- ja hoitajasuhde)
 • Viestien katselu ja lähetys kaikilla tasoilla (lapsi, ryhmä, päiväkoti)
 • Mahdollisuus lukita vanhempien suunnittelukalenteri tunnin tarkkuudella etukäteen
 • Mahdollisuus lukita suunnittelukalenterista tietyt viikot (esim. lomaviikot) etukäteen
 • Sähköposti- ja tekstiviestimuistutukset vanhemmille hoitosuunnitelmien puuttumisesta
 • Vanhempien tekemien hoitosuunnitelmien raportointi (automaattinen tai manuaalinen) sähköpostiin
 • Tulevan hoitotarpeen visualisointi
 • Laskutuksen seuranta (valitun laskutusmallin mukaisesti)
 • Työntekijöiden työajanseuranta
 • Automaattiset keittiöraportit sähköpostilla vanhempien suunnitelmien mukaisesti

Päikyn tarina.

Idea Päikystä syntyi päiväkodin pihalla. Ryhmä vanhempia keskusteli kasvattajien kanssa päivähoidon arjesta ja siihen liittyvistä tehtävistä ja rutiineista. Keskusteluissa oli mukana myös Petri, yksi mukavaIT Oy:n perustajista.

Päikyn kehittäminen

Päiväkodin pihalla tapahtuneen vanhempien ja kasvattajien keskustelun tulos oli yksimielinen. Nykyisissä toimintamalleissa oli paljon parannettavaa ja teknologiaa voisi hyödyntää paljon enemmän jotta vältyttäisiin turhalta paperin pyörittämiseltä, hallinnollisilta rutiineilta ja saataisiin vapautettua aikaa perustehtävään – läsnäoloon lasten kanssa.

Piti siis löytää mukavampi tapa.

Ideasta palveluksi

Päiväkodin pihalla syntyneestä ideasta innostuneena Petri jatkoi keskustelua kotona puolisonsa kanssa. Keskustelun jatkaminen oli sinänsä helppoa, sillä puoliso työskentelee varhaiskasvatuksen ammattilaisena päiväkodissa. Näin päiväkodin pihalla syntynyt idea sai lisää tuulta purjeisiinsa. Idean kirkastamista jatkettiin lähipiirissä muiden vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. Asialle päätettiin tehdä jotain ja toimia.

Petri, Jari ja Jaakko perustivat mukavaIT Oy:n, jonka tehtäväksi asetettiin mukavamman palvelun ja toimintamallin rakentaminen. Perustajilla oli laajasti kokemusta tietojärjestelmien suunnittelusta ja ylläpidosta, myynnistä ja markkinoinnista, kunnallisesta päätöksenteosta sekä palava halu suunnitella ja rakentaa palvelu, joka helpottaa arkea, niin kotona kuin päivähoidossa.

Asiakkailta ja enkeleiltä apua

Palvelua lähdettiin heti alusta lähtien rakentamaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja vanhempien kanssa. Hyvän verkoston avulla löydettiin ennakkoluulottomia asiakkaita, jotka olivat valmiita osallistumaan palvelun kehitykseen. Näin päästiin tarkkailemaan päiväkodin arkea ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten tarpeita päiväkodin arjessa. Tämän kehitystyön tuloksena syntyi Päikyn ensimmäinen versio. Samaa kehitystyön mallia on jatkettu palvelun jatkokehittämisessä.

Idean, ensimmäisten asiakkaiden kehityspanoksen ja perustajaosakkaiden työpanoksen lisäksi palvelun kehittäminen on vaatinut merkittäviä taloudellisia panostuksia.

MukavaIT Oy on saanut perustajaosakkaiden alkupääoman lisäksi rahoitusta Pirkanmaalaisilta enkelisijoittajilta. Enkelisijoittajat ovat myös auttaneet yrityksen toiminnan kehittämisessä. Lisäksi tukea ja apua on saatu TEKES:stä tukien ja hankerahoituksen kautta. Mukaan tarinaa ja palvelua rakentamaan on löytynyt myös luotetettavia kumppaneita joiden avulla tuotekehitystä on nopeutettu ja palveluvalikoimaa on laajennettu.

Meillä on Missio

Tämä kaiken työn tuloksena on rakentunut nykyinen Päikky. Se on monipuolinen varhaiskasvatuksen palvelu, joka yhdistää vanhempien, hoidon ja hallinnon tarpeet yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi ja helpottaa arkea, niin kotona kuin päivähoidossa. Työn tuloksena myös alkuperäinen missiomme on kirkastunut ja terävöitynyt.

Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa tehdään päivittäin yli 4 manuaalista kirjausta per lapsi. Tämä tarkoittaa yli miljoonaa manuaalista kirjausta jokaisena työpäivänä. Käytännössä siis suomalaisessa varhaiskasvatuksessa hukataan yli 100.000 kuukausittaista työtuntia manuaaliseen kirjaamiseen ja turhien hallinnollisten rutiinien tekemiseen.

Tästä on rakentunut missiomme.

Haluamme auttaa asiakkaitamme poistamaan 100.000 turhaa kuukausittaista työtuntia suomalaisesta varhaiskasvatuksesta.

Meistä olisi mukavampaa, jos tuo aika käytettäisiin lasten kanssa olemiseen. Niin kotona kuin päivähoidossa.

Haluatko tulla osaksi Päikyn tarinaa tai kuulla lisää?

Ota meihin yhteyttä.

Lehdistötiedote 9.5.2016

Abilita ja MukavaIT aloittivat strategisen yhteistyön toukokuun alussa. Kun MukavaITn Päikky-mobiiliratkaisu yhdistetään Abilitan päivähoidon järjestelmään, saadaan kattava varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä.

Abilita markkinoi yksinoikeudella päivähoidon Päikky-palvelua

MukavaITn ja Abilitan myynti- ja kehitysyhteistyötä koskeva, monivuotinen sopimus astui voimaan toukokuussa 2016. Siitä lähtien päivähoidon Päikky-palveluratkaisua Suomessa myy yksinoikeudella Oy Abilita Ab.

”Siirtymällä strategisen tason yhteistyöhön Abilitan kanssa, voimme jatkossa kehittää päivähoidon mobiilia Päikky-palveluratkaisuamme vielä voimakkaammin hyödyntämällä nykyisten asiakkaidemme antamaa palautetta sekä Abilitan pitkäaikaista julkishallinnon ja yksityisen sektorin kokemusta.” kertoo MukavaITn toimitusjohtaja Petri Järvinen.

Vuonna 2014 lanseerattua Päikky-palvelua käyttävät niin julkiset kuin yksityiset päivähoidon toimijat. Päikky-palvelun piirissä on yli 20.000 lasta. Päikyn kysyntä on kasvanut entisestään, kun varhaiskasvatuksen muutosten myötä palveluiden tuottajat ovat valmistautuneet lakimuutosten ja digitalisaation tuomiin vaatimuksiin sekä mahdollisuuksiin. Päikyllä on erityisen vahva asema Pirkanmaalla, jossa Tampereen kaupunki ja ympäristökunnat (mm. Kangasala, Pirkkala, Nokia, Lempäälä ja Ylöjärvi) helpottavat päivähoidon asiakkaiden ja henkilökunnan arkea Päikky-palvelun avulla. Abilitan Päivähoito-järjestelmää käyttää parikymmentä asiakasta, joista kolme on äskettäin siirtynyt käyttämään myös Päikkyä.

”Abilitassa tunnetaan suomalaisen julkishallinnon tarpeet yli 30 vuoden kokemuksella. Kun Abilitan kokemukseen ja Abilita Päivähoito-järjestelmään liitetään MukavaITn nykyaikainen ja monipuolinen päivähoidon mobiiliratkaisu, saadaan tiiviisti integroidussa varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmässä yhdistettyä vanhempien, hoitohenkilökunnan ja hallinnon tarpeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Päikyn avulla pystytään jatkossa tuottamaan yhdessä MukavaITn kanssa ainutlaatuisia ja täysin uudenlaisia konsepteja varhaiskasvatukseen.”, kertoo Abilitan toimitusjohtaja Tommy Sjöholm.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Petri Järvinen, MukavaIT Oy,
040 708 2560, petri.jarvinen@mukavait.fi

Toimitusjohtaja Tommy Sjöholm, Oy Abilita Ab,
010 289 4466, tommy.sjoholm@abilita.fi

Abilita Päivähoito on kehitetty lasten päivähoidon hallinnointiin; päivähoitohakemusten ja sopimusten käsittelyyn, päätösten tekoon, läsnäolotietojen kirjaamiseen, laskutukseen, tilastointiin ja raportointiin. Päikky on MukavaIT Oy:n tuottama nykyaikainen ja monipuolinen päivähoidon palvelu, joka yhdistää vanhempien, hoidon ja hallinnon tarpeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Ennen kaikkea Päikky on suunniteltu helpottamaan arkea, niin kotona kuin päivähoidossa.

Oy Abilita Ab on kokenut ja vakaa suomalainen järjestelmätoimittaja, joka työskentelee lähellä asiakasta. Abilitalla on pitkäaikainen kokemus julkishallinnon eri toiminta-alueista ja kattavat tietotekniset ratkaisut toiminnan tukemiseen. Abilita tarjoaa ratkaisuja varhaiskasvatuksen lisäksi mm. taloushallintoon, henkilöstöhallintoon, palkanlaskentaan ja opiskeluhuoltoon.

MukavaIT Oy on vuonna 2012 perustettu Pirkanmaalainen yritys, jonka missiona on auttaa suomalaisia varhaiskasvatuksen asiakkaita poistamaan yli 100.000 kuukausittaista työtuntia, jotka hukataan manuaaliseen kirjaamiseen tai turhaan paperin pyörittämiseen. Meistä ja asiakkaistamme on mukavampaa, kun tuo aika käytetään lasten kanssa olemiseen.

Mukavia asiakkaita.

" Päikyn käyttöönoton myötä henkilöstön ja lasten sijoittelu hallinnossa tehostui ja helpottui.
Varhaiskasvatuksen arjessa kasvattajien aikaa vapautui paperien täyttämisestä perustehtävään - läsnäoloon lasten kanssa. Lisäksi Päikky auttaa lasten kuvien ja tietojen kautta turvallisuuden hallinnassa sekä yhteydenpitoon vanhempien kanssa ja tietojen päivittämiseen!
Emme osaa enää kuvitella arkea ilman Päikkyä!"

Jenni Alppi
Parkanon kaupungin sivistystoimen hallintopäällikkö

Kunnallisia ja yksityisiä asiakkaita

Palvelemme koko varhaiskasvatuksen kenttää. Päikky yhdistää vanhempien, kasvattajien ja hallinnon tarpeet yhdeksi kokonaisuudeksi.

Asiakkaitamme ovat kaupungit, kunnat ja yksityiset päiväkodit. Asiakkaidemme varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on jo yli 20.000 lasta.

Meidän missiomme on auttaa asiakkaitamme suomalaisessa varhaiskasvatuksessa poistamaan yli 100.000 kuukausittaista työtuntia jotka hukataan manuaaliseen kirjaamiseen tai turhaan paperin pyörittämiseen. Meistä ja asiakkaistamme on mukavampaa kun tuo aika käytetää lasten kanssa olemiseen, niin kotona kuin päivähoidossa.

Helppoa teknologiaa.

Pietarsaaren Kirkkorannan päiväkodissa Päikky on otettu myönteisesti vastaan. Paperilapuilla viestittämiseen ja tietojen käsin kirjaamiseen ei ole enää paluuta.

Hyvä ja helppokäyttöinen

Äiti, Outi Barysheva, tulee hakemaan Damiania Kirkkorannan päiväkodista työpäivänsä päätteeksi. Damian malttaa keskeyttää kivan parkkihallileikin kun kuulee saavansa ”klikata” itsensä ulos . Äiti antaa avainperätunnisteen, pienen vihreän muoviläpyskän, jota poika vilauttaa Kultakala-osaston kännykän taustapuolelle. Kännykkä pirahtaa. Tieto Damianin kotiin lähdöstä on kirjautunut hänen omiin tietoihin Päikkyyn.

Outi Barysheva toivottaa mobiiliseurannan -ja viestinnän tervetulleeksi päivähoitoon.

– Päikky vaikuttaa hyvältä ja helppokäyttöiseltä. Hoidon varaaminenkin käy näppärästi kun on säännölliset työajat. Eikä tiedonkulku kodin ja hoidon välillä ole enää paperilappusten varassa. Tädit ovat hienosti ottamassa eteisessä aamuin illoin vastaan kännykkä kourassa, joten kirjautuminen sisälle ja ulos käy käden käänteessä, eikä ryhmän kännykkää ole tarvinnut etsiä, Outi Barysheva kiittelee.

Jos tunniste unohtuu matkasta, tai lapsen hakee joku muu kuin huoltaja, kirjaamisen voi poikkeuksellisesti hoitaa käsin.

Helppokäyttöistä mobiiliteknologiaa

Mobiiliteknologia on saapunut Pietarsaaren päivähoitoon Päikky -mobiiliseurantajärjestelmän myötä. Sähköistä järjestelmää lasten hoitoaikojen ja henkilökunnan työaikojen seurantaan sekä hoidon varaukseen on käytetty Kirkkorannan ja Barnabon päiväkodeissa lokakuusta asti. Seuraavaksi Päikky otetaan käyttöön Kytömäen päiväkodissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa. Viimeistään kesän kynnyksellä se on käytössä kaikissa päiväkodeissa, perhepäivähoidon vuoro on myöhemmin.

Viestirumbaa helpottava Päikky on päiväkodin tietojärjestelmä, joka yhdistää vanhempien, hoidon ja hallinnon tarpeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Sitä käytetään tietokoneella tai tableteilla ja rekisteröinti tapahtuu vanhemman puhelinnumerolla Pietarsaaren Päikkyyn, jonka osoite on jakobstad.paikky.fi. Selaimena on Chrome. Lapsi kirjataan Päikkyyn tunnisteiden avulla.

Myönteinen vastaanotto

Kirkkorannan päiväkodissa Päikky on otettu myönteisesti vastaan. Päiväkodin johtajan Taina Heikkinen-Kaivosojan mukaan järjestelmään on totuteltu rauhallisesti ja kärsivällisesti.

– Isät ovat erityisen innostuneita, kun tekniikkaa on mukana, Heikkinen- Kaivosoja naurahtaa.

Artikkeli on aluperin julkaistu Pietarsaaren sanomissa 23.1.2016. Toimittajana Pirkko Högkulla.

Osaavia kumppaneita.

Yksin emme mekään kaikkeen pysty. Suuri osa tarjoamistamme lisäpalveluista toteutetaan yhteistyökumppaneiden avulla.

Globaaleja ja paikallisia kumppaneita

Toimimme yhteistyössä useiden paikallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Kumppaneidemme avulla palvelumme ovat laajentuneet kattamaan esimerkiksi päätelaitepalvelut, tietoturvapalvelut, infonäytöt sekä kokonaisvaltaiset sähköisen asioinnin palvelut.

Päätelaitepalveluissa pääasiallinen yhteistyökumppanimme on Samsung. Olemme toimittaneet yli 1000 Samsung mobiililaitteita asiakkaillemme osana kokonaispalveluamme.

Tietoturvapalveluissa luotamme suomalaisen F-Securen palveluihin. Mobiilit päätelaitteet on turvattu F-Securen ratkaisuilla.

Infonäyttöjen osalta kumppaninamme toimii Connecting Talents Oy ja heidän iDiD digital signage palvelunsa. Infonäyttöjen avulla Päikyn kirjaukset voidaan toteuttaa suoraan infonäytöltä ja infonäyttö toimii samalla Päiväkodin sähköisenä ilmoitustauluna. Helppoa ja kätevää.

Abilita Oy on kokenut suomalainen informaatioteknologiayritys joka palvelee etupäässä julkishallintoa. Abilitan lähes 30 vuoden kokemus julkishallinnosta sekä erilaisista tietojärjestelmistä varmistaa kykymme toimittaa tarvittaessa kokonaisvaltaiset sähköisen asioinnin palvelut joiden kanssa Päikky toimii saumattomasti yhteen.

Mukava goes xEdu

Matka alkaa syksyllä 2016.

Kasvua ja kansainvälistymistä

MukavaIT on valittu mukaan xEdu kiihdyttämön syksyllä 2016 alkavaan ohjelmaan. Tavoitteena on nopeuttaa Mukava-palveluratkaisun kasvua ja kansainvälistymistä. Mukava-palveluratkaisu tunnetaan Suomessa nimellä Päikky ja sen palveluiden piirissä on yli 20.000 lasta ja se on käytössä yli 600 päiväkodissa.

xEdu on kansallinen koulutusalan kiihdyttämö joka syksystä 2015 on tarjonnut kotipesän ja kasvualustan oppimis­ ja koulutusratkaisujen startup­yrityksille nopeuttaen ja helpottaen niiden kasvamista ja kansainvälistymistä. xEdun tarkoituksena on seuraavina vuosina luoda Suomeen merkittävä määrä uusia kasvuyrityksiä ja sitä kautta uutta kansainväliseen kasvuun tähtäävää oppimisen liiketoimintaa. xEdu toimii läheisessä yhteistyössä mm. Helsingin Yliopiston sekä Aalto­yliopiston kanssa. xEdun kiihdyttämötalo sijaitsee Helsingin Yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yhteydessä Kruununhaassa (Fontellin Talo, Siltavuorenpenger 7).

Lisätietoja www.xedu.co

MukavaIT suunnittelee ja kehittää seuraavan sukupolven ratkaisuja erityisesti varhaiskasvatuksen avuksi.

Haluamme auttaa asiakkaitamme poistamaan 100.000 turhaa kuukausittaista työtuntia Suomalaisesta varhaiskasvatuksesta.

Uskomme vakaasti siihen, että nykyiset hoitoaikaperustaiset järjestelmät ovat vasta ensimmäisiä askeleita käytönmukaisesti laskutettuun ja läpinäkyvään varhaiskasvatukseen. Hoitoaikaperustaisuus ei ole vain mobiilikirjausta tai tietojärjestelmiä. Se on ennenkaikkea suunnitelmallista toiminnanohjausta ja varhaiskasvatuksen ammattimaista ja reaaliaikaista johtamista.

Olemme mukana laatimassa varhaiskasvatuksen toimijoille tiekarttoja kohti mukavampaa johtamista ja helpompaa arkea. Uusissa palveluissa korostuvat joustavat ja hoitoaikaperustaisuutta hyödyntävät ominaisuudet. Palvelumme ei myöskään unohda pedagogisia näkökulmia ja lapsen oikeuksia.

Pyydä meiltä tarjous Päikyn riskittömästä käyttöönotosta. Toteutamme sen helposti ja mukavasti.

Kiinnostuitko?

Anna vähintään nimi sekä puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

Kiitos! Otamme sinuun yhteyttä pikimmiten.

mukavaIT Oy
Rautatienkatu 21b, 5krs
33100 Tampere
Y-tunnus: 2489606-7