I finsk barnomsorg slösas det över 100 000 arbetstimmar varje månad i manuell registrering av uppgifter. Det skulle vara mycket trevligare om man kunde använda den tiden till att vara med barnen.

Päikky förenklar vardagen.

Päikky är en modern och mångsidig tjänst för förskolor som förenar behoven hos föräldrar, förskolan och administrationen till en enda enhet. Päikky är utformat framför allt att förenkla vardagen, såväl hemma som på förskolan.

I och med introduktionen av Päikky blev administrationen med utplacering av personal och barn effektivare och enklare.

I förskolans vardag frigjordes det tid för personalen från pappersarbete till huvuduppgiften – att vara med barnen. Tack vare bilder och information om barnen hjälper Päikky även med säkerhetshanteringen, kommunikationen med föräldrar och uppdateringen av information! Vi kan inte längre tänka oss en vardag utan Päikky!

Jenni Alppi
Administrativ chef för ut bildningstjänster i Parkano stad

På Kyrkostrands daghem ar Päikky fått ett positivt mottagande.

Päikky har gjort det lättare att registrera barnens omsorgstider, närvaron och frånvaron samt personalens arbetstider, och gjort att personalen slipper att fylla i papper. Dessutom har det blivit lättare att planera arbetet och förskolans vardag har blivit mer flexibel då en mängd information finns bara några klick bort. Med hjälp av avdelningens egen mobil kan man också komma åt informationen på andra avdelningar i realtid.

Papperslappar har blivit överflödiga och arbetet med barnen har fått mer tid.

Taina Heikkinen-Kaivosoja
daghemsföreståndare, Jakobstad stad

Päikky verkar bra och lätt att använda. Att boka omsorg är också smidigt och informationsflödet mellan hemmet och omsorgen är inte längre beroende av papperslappar.

In- och utloggningen går i en handvändning.

Outi B.
Mamma

Mer tid för barnet.

Den enkla och användarvänliga Päikky-applikationen finns alltid med. Hanteringen och registreringen av uppgifter är snabbare och enklare än med papper och penna eller med traditionella informationssystem. Med mobilapplikationen kan man på ett exakt och tillförlitligt sätt registrera när barnen och personalen kommer och går. Dessutom kan man enkelt kommunicera med föräldrarna och se aktuell information om omsorgen och schemaplaneringen.

Personalens Päikky

Med hjälp av mobilen får du exakt och tillförlitlig information om barnens och personalens in- och utpasseringar.

Med Päikky kan du skicka meddelanden till vårdnadshavares egna applikationer och se aktuell information om barnens omsorg och schemaplanering.

Genom att använda mobilen eliminerar man många onödiga arbetsmoment, vilket hjälper personalen att under dagen fokusera på barnet och dess behov.

Egenskaper

 • Användning av applikationen både online och offline
 • Exakta uppgifter om barnens närvaro
 • Visualisering av barnens och personalens status
 • Information om barnen i mobilen
 • Bilder kan tas och skickas direkt från den mobila enheten (mobiltelefon, surfplatta)
 • Direkta samtal/SMS till förskolan
 • Information om personalen i mobilen
 • Personalens närvarorapporter
 • Ersättning för kostnader till personal inom pedagogisk omsorg (familjedaghem)
 • Automatisk närvarorapportering av dagbarnvårdare baserad på barnens in- och utloggningar
 • Profilbilder på barn och personal direkt i mobilen
 • Direkta samtal/SMS till personalen från mobilen
 • Översikt över barn och personal i realtid på förskole- och gruppnivå
 • Möjlighet att skicka meddelanden till föräldrar på förskole-, grupp- eller individnivå
 • Möjlighet att bifoga bilder i meddelanden direkt från mobilen
 • Avisering om nya barnspecifika meddelanden och möjlighet att svara på dem
 • Avisering om ändrade uppgifter om barnen
 • Översikt baserad på planering (genomförda registreringar baserade på planering samt uppskattning av dagliga in- och utpasseringar)

Enklare vardag.

Grunden till förstklassig barnomsorg är en sömlös samverkan och kommunikation mellan vårdnadshavare och barnomsorgen. Päikky möjliggör hanteringen av barnens uppgifter, kommunikationen mellan föräldrar och förskolan samt rapporteringen av omsorgstider och uppföljningen av det verkliga utfallet på ett enkelt och säkert sätt.

Vårdnadshavares Päikky

Päikky-tjänsten är användarvänlig, enkel och säker. Ditt eget telefonnummer fungerar som ditt användarnamn. Lösenordet får du i ett textmeddelande när du börjar använda tjänsten.

Genom sitt användargränssnitt får vårdnadshavare direktkontakt med förskolan. De kan hantera uppgifter både om sig själva och sina barn och bl.a. lägga till andra som ska hämta barnet efter behov. På ett enkelt och säkert sätt.

Vårdnadshavare kan ta emot bilder och meddelanden, och diskutera sådant som rör det egna barnet direkt med lärarna.

Rapportering och uppföljning av omsorgsbehoven är lätt och enkelt genom en kalenderfunktion.

Egenskaper

 • Hantering av uppgifter om barnen
 • Hantering av uppgifter om vårdnadshavare
 • Möjlighet att skicka meddelanden som rör barnet till förskolan
 • Möjlighet att se meddelanden och bilder samt att svara på meddelanden
 • Barnets omsorgsstatus i realtid
 • Planering av omsorgen (anmälningar om omsorgstider)
 • Planenlig uppdatering av beräknade avgifter
 • Uppföljning av planerade och realiserade händelser

Bekvämare förvaltning.

Allt större bargrupper poängterar förvaltningens betydelse så att barnomsorg med hög kvalitet kan bli verklighet. Päikky effektiviserar och förenklar administrationen. Automatisk rapportering, realtidsvy av barnens och personalens närvaro samt enkla kommunikationsfunktioner möjliggör en modern kunskapsbaserad förvaltning.

Administrationens Päikky

Användargränssnittet för administrationen erbjuder en ny utgångspunkt för administratörer och förskoleverksamhetens ledning att organisera verksamheten.

Insyn i barnens och lärarnas närvaro i realtid möjliggör en kunskapsbaserad förvaltning. Planeringen och rapporteringen av verksamheten sker enkelt utan behov av särskild IT-kompetens.

Päikky erbjuder även dataöverföring till kommunala eller företagets egna existerande backend-system.

Egenskaper

 • Hantering av uppgifter om barn och vårdnadshavare
 • Hantering av uppgifter om personal
 • Möjlighet att lägga till eller ta bort konton för barn och personal
 • Hantering av användaruppgifter
 • Hantering av förskolor och förskolegrupper
 • Kontroll och korrigering närvarouppgifter
 • Rapportering av personalens arbetstider och kostnadsersättningar
 • Administrativ rapportering (t.ex. närvarorapporter, beläggnings- och nyttjandegrad, kvoten barn/personal)
 • Visning och sändning av meddelanden på alla nivåer (barn, grupp, förskola)
 • Möjlighet att låsa föräldrarnas planeringskalender med en timmes exakthet i förväg
 • Möjlighet att låsa vissa veckor i planeringskalendern (t.ex. semesterveckor) i förväg
 • Epost- och SMS-påminnelser till föräldrar i avsaknad av omsorgsplanering
 • Rapportering av föräldrarnas omsorgsplaner via epost (automatiskt eller manuellt)
 • Visualisering av framtida omsorgsbehov
 • Uppföljning av fakturering (enligt vald faktureringsmodell)
 • Uppföljning av personalens arbetstider
 • Automatiska köksrapporter via epost enligt föräldrarnas planering

Päikkys berättelse.

Idén till Päikky föddes på förskolegården. En grupp föräldrar och lärare diskuterade förskolans vardag och dess skyldigheter och rutiner. I samtalen deltog också Petri, en av grundarna till mukavaIT.

Utvecklingen av Päikky

Resultatet av föräldrarnas och lärarnas diskussion på gårdsplanen var enigt. Nuvarande verksamhetsmodeller kunde förbättras en hel del och teknik kunde utnyttjas mycket bättre för att undvika onödig pappersexercis och administrativa rutiner, och för att frigöra tid för huvuduppgiften – att vara med barnen.

Det behövdes alltså ett smidigare sätt.

Från idé till tjänstekoncept

Entusiastisk över idén som föddes på förskolegården fortsatte Petri diskussionen hemma med sin fru. Att fortsätta samtalet var enkelt eftersom hon är en utbildad pedagog och jobbar på en förskola. På så sätt fick den nykläckta idén vind i seglen. Finslipningen fortsatte i den närmaste kretsen tillsammans med andra föräldrar och förskolepedagoger. Man beslutade göra något åt saken och att agera.

Petri, Jari och Jaakko grundade mukavaIT Ab och fastslog att företagets uppdrag skulle vara att skapa en bekvämare tjänst och verksamhetsmodell. Grundarna hade bred erfarenhet av planering och underhåll av informationssystem, försäljning och marknadsföring samt kommunala beslutsprocesser, och en brinnande önskan att utforma och skapa en tjänst som förenklar vardagen, såväl hemma som på förskolan.

Hjälp från kunder och änglar

Från första början utformades tjänsten i samarbete med förskolepedagoger och föräldrar. Med hjälp av ett bra nätverk hittade man fördomsfria kunder som var beredda att vara med och utveckla tjänsten. På så sätt kunde man följa det dagliga livet på en förskola och se lärarnas behov i deras vardag. Den första versionen av Päikky var ett resultat av detta utvecklingsarbete. I vidareutvecklingen av tjänsten har man utgått ifrån samma utvecklingsmodell.

Utöver idén, de första kundernas utvecklingsinsatser och grundarnas arbetsprestationer har utvecklingen av tjänsten krävt betydande ekonomiska investeringar.

Förutom grundarnas eget startkapital har MukavaIT Ab fått finansieringshjälp från Birkalands affärsänglar. Affärsänglarna har även bidragit till att utveckla verksamheten. Också TEKES har hjälpt och gett sitt stöd genom bidrag och projektfinansiering. För att skapa berättelsen och tjänsten har man också hittat pålitliga partners som har hjälpt till att påskynda produktutvecklingen och att utöka tjänsteutbudet.

Vi har en Mission

Resultatet av detta arbete är dagens Päikky – en mångsidig tjänst för förskolor som förenar behoven hos föräldrar, omsorgen och administrationen i en enda sömlös enhet och förenklar vardagen, såväl hemma som på förskolan. Det fortsatta arbetet har även gjort att den ursprungliga missionen har blivit tydligare och vassare.

Inom finsk barnomsorg gör man dagligen över fyra manuella registreringar av uppgifter per barn. Det motsvarar över en miljon manuella inmatningar varje arbetsdag. I praktiken slösas det alltså i finsk barnomsorg över 100 000 arbetstimmar varje månad i manuell registrering av uppgifter och onödiga administrativa rutiner.

Det är det vår mission bygger på.

Vi vill hjälpa våra kunder att eliminera 100 000 onödiga arbetstimmar varje månad i den finska barnomsorgen.

Vi tycker att det skulle vara mycket trevligare om man kunde använda den tiden till att vara med barnen. Såväl hemma som på förskolan.

Vill du bli en del av Päikkys berättelse eller höra mer? Kontakta oss.

Pressrelease 9.5.2016

Abilita och MukavaIT ingår strategiskt samarbete. Abilita erbjuder ett fullständigt verksamhetsstyrningssystem för dagvården med hjälp av Päikky-mobillösningen.

Abilita marknadsför Päikky med ensamrätt i Finland

Det nya fleråriga försäljnings- och utvecklingssamarbetsavtalet mellan MukavaIT och Abilita undertecknades i maj 2016. I och med det marknadsför Abilita Päikky-mobillösningen med ensamrätt i Finland.

”Genom att fördjupa samarbete med Abilita kan vi koncentrera oss bättre på att utveckla Päikky-lösningen tillsammans med våra kunder och med hjälp av Abilitas långvariga erfarenhet från den offentliga sektorn.” säger MukavaITs vd Petri Järvinen.

Päikky-tjänsten som lanserades 2014 används inom både den privata och offentliga sektorn. Päikky-tjänsten omfattar över 20.000 barn för tillfället. Efterfrågan på Päikky har ökat dramatiskt i och med att tjänsteproducenterna förbereder sig på lagförändringar och de krav och möjligheter som digitaliseringen medför. Päikky har mycket stark ställning i Birkaland där Tammerfors med kringkommuner (bl.a. Kangasala, Pirkkala, Nokia, Lempäälä och Ylöjärvi) använder Päikky för att underlätta vardagen för sina kunder och sin personal. Abilitas dagvårdssystem används av tjugotalet kunder varav tre just har tagit Päikky-tjänsten i bruk.

”Abilita har över 30 års erfarenhet från den offentliga sektorn. När Abilitas erfarenhet och Abilitas dagvårdslösning integreras med MukavaITs moderna mobillösning fås en helhetslösning för småbarnsfostran som tjänar föräldrar, personalen och administrationen. Tillsammans med MukavaIT och Päikky kan vi utveckla helt nya och unika koncept för småbarnsfostran.” säger Abilitas vd Tommy Sjöholm.

Tilläggsinformation ger

Verkställande direktör Tommy Sjöholm, Oy Abilita Ab,
010 289 4466, tommy.sjoholm(at)abilita.fi

Verkställande direktör Petri Järvinen, MukavaIT Oy,
040 708 2560, petri.jarvinen(at)mukavait.fi

Abilita Dagvård är ett system för administration av dagvård. Systemet innehåller bl a. hantering av dagvårdsavtal, beslut, registrering av närvaro, flexibel avgiftsberäkning och fakturering, löneräkning för familjedagvårdare samt rapportering och statistik. Päikky är en modern lösning utvecklad av MukavaIT Oy som sammanför föräldrar, personal och administration till en helhet. Framförallt är Päikky utvecklat för att underlätta vardagen både hemma och i dagvården.

Oy Abilita Ab är en erfaren och stabil systemleverantör som arbetar nära kunderna. Abilita har en gedigen erfarenhet från den offentliga sektorn och omfattande systemlösningar för att stöda verksamheten. Förutom till dagvården erbjuder Abilita lösningar till ekonomiförvaltningen, personalförvaltningen, löneräkningen samt till elevvården.

MukavaIT Oy är grundat 2012 i Birkaland. MukavaIT:s mission är att hjälpa sina dagvårdskunder att minska arbetstimmarna med totalt 100.000h per månad som används till manuella arbetsmoment eller onödig pappersruljans. Enligt oss och våra kunder är det bättre att använda timmarna tillsammans med barnen.

Bekväma kunder.

"I och med introduktionen av Päikky blev administrationen med utplacering av personal och barn effektivare och enklare.
I förskolans vardag frigjordes det tid för personalen från pappersarbete till huvuduppgiften – att vara med barnen. Tack vare bilder och information om barnen hjälper Päikky även med säkerhetshanteringen, kommunikationen med föräldrar och uppdateringen av information!

Vi kan inte längre tänka oss en vardag utan Päikky!"

Jenni Alppi
Administrativ chef för utbildningstjänster i Parkano stad

Kommunala och privata kunder

Vi betjäna hela spektrumet av barnomsorg. Päikky förenar behoven hos föräldrar, förskolan och administrationen till en enda enhet.

Våra kunder är städer, kommuner och privata förskolor. Banomsorgen hos våra kunder inbegriper över 20 000 barn.

Vår mission är att hjälpa våra kunder i finska förskolor att eliminera 100 000 onödiga arbetstimmar varje månad som slösas i manuell inmatning av uppgifter eller onödig pappersexercis. Vi och våra kunder tycker att det är mycket trevligare att använda den tiden till att vara med barnen, såväl hemma som på förskolan.

Enkel teknik.

På Kyrkostrands förskola i Jakobstad har Päikky fått ett positivt mottagande. Det finns ingen återvändo till kommunikation med papperslappar och manuell registrering av uppgifter.

Bra och användarvänlig

Damians mamma Outi Barysheva kommer för att hämta sin son från Kyrkostrands förskola efter sin arbetsdag. Damian har tålamod nog att avbryta den roliga leken med ett parkeringsgarage när han hör att han får ”klicka” sig själv ut. Mamma ger honom den lilla gröna plastbrickan i sin nyckelring som pojken svingar bakpå avdelningen Guldfiskens mobiltelefon. Mobilen pinglar till. Informationen om att Damian ska hem har loggats in i hans eget konto i Päikky.

Outi Barysheva välkomnar den mobila tillsynen och kommunikationen i förskolan.

– Päikky verkar bra och lätt att använda. Bokningen av omsorgen är smidig när man har regelbunden arbetstid. Och informationsflödet mellan hemmet och omsorgen är inte längre beroende av papperslappar. Dagisfröknarna står redo med mobilen i handen både morgon och kväll, så in- och utloggningen sker i en handvändning och man har inte haft behov av att leta efter gruppens mobil, lovordar Outi Barysheva.

Om man glömmer ID-brickan eller om barnet hämtas av någon annan än vårdnadshavaren kan registreringen i undantagsfall göras manuellt.

Lättanvänd mobilteknik

Den mobila tekniken har kommit till Jakobstads barnomsorg i och med Päikkys mobila tillsynssystem. Det elektroniska systemet för såväl uppföljning av barnens omsorgstider och personalens arbetstider som bokning av omsorgstider har använts på Kyrkostrands och Barnabos förskolor från oktober. Därefter ska Päikky tas i bruk på Sveden förskola och inom flerfamiljsystemet (gruppfamiljedaghem). Senast i början av sommaren ska alla förskolor ha börjat använda Päikky. Familjedaghemmen står i tur senare.

Stöket med meddelanden underlättas av Päikky, ett informationssystem för förskolor som förenar behoven hos föräldrar, förskolan och administrationen till en enda enhet. Päikky används i datorn eller surfplattan och inloggningen sker med hjälp av vårdnadshavarens telefonnummer till Jakobstads Päikky på adressen: jakobstad.paikky.fi. Webbläsaren som används är Chrome. Barnet registreras i Päikky med hjälp av e-identifiering.

Positivt mottagande

På Kyrkostrands förskola har Päikky fått ett positivt mottagande. Enligt förskolechefen Taina Heikkinen-Kaivosoja har man sakta och tålmodigt vant sig vid systemet.

– Pappor är särskilt intresserade, då teknik är inblandad, Heikkinen-Kaivosoja skrattar.

Artikeln som skrevs av Pirkko Högkulla publicerades ursprungligen i Pietarsaaren sanomat den 23 januari 2016.

Kompetenta partners.

Inte ens vi kan klara av allt ensamma. En stor del av de tilläggstjänster som vi erbjuder realiseras med hjälp av våra samarbetspartners.

Globala och lokala partners

Vi samarbetar med flera lokala och internationella partners. Med hjälp av dem har våra tjänster utvidgats till exempel att omfatta terminalutrustning, säkerhetstjänster, infoskärmar och övergripande e-förvaltningstjänster.

Inom terminaltjänster är vår främsta samarbetspartner Samsung. Vi har levererat över 1 000 mobila Samsung-enheter till våra kunder som en del av vårt heltäckande servicekoncept.

I fråga om datasäkerhet använder vi tjänsterna hos finska F-Secure. De mobila terminalerna är skyddade med hjälp av F-Secures lösningar.

För infoskärmarnas del är vår partner Connecting Talents Ab med sin iDiD digital signage-tjänst. Med hjälp av skärmarna kan registreringarna i Päikky genomföras direkt på displayen som samtidigt fungerar som förskolans elektroniska anslagstavla. Enkelt och praktiskt.

Abilita Ab är ett erfaret finskt IT-företag som främst betjänar den offentliga förvaltningen. Abilitas nästan 30-åriga erfarenhet från den offentliga sektorn och olika informationssystem säkerställer vår förmåga att vid behov kunna leverera övergripande e-förvaltningstjänster som fungerar smidigt tillsammans med Päikky.

MukavaIT utformar och utvecklar nästa generations speciallösningar till stöd för förskoleverksamheter.

Vi vill hjälpa våra kunder att eliminera 100 000 onödiga arbetstimmar varje månad i den finska barnomsorgen.

Vi är övertygade om att dagens system baserade på omsorgstider är bara det första steget mot en verksamhetsmodell med fakturering efter användning och transparens. Ett system som bygger på omsorgstider är inte bara mobilregistreringar eller informationssystem. Det innebär framför allt systematisk ledning samt professionell förvaltning och realtidsstyrning av barnomsorgen.

Vi är med och utarbetar färdplaner för aktörer inom barnomsorgen mot bekvämare förvaltning och en enklare vardag. De nya tjänsterna lyfter fram funktioner som är flexibla och som använder sig av omsorgstider. I våra tjänster har vi inte heller glömt bort det pedagogiska perspektivet och barns rättigheter.

Fråga oss för en offert för en riskfri lansering av Päikky. Vi kan förverkliga det, enkelt och bekvämt.

Intresserad?

Oops! Kolla at du har namn och e-post.

Tackar och pokkar. Vi kommer att kontakta dig fort.

mukavaIT Oy
Pyhäjärvenkatu 5 A, 4krs
33210 Tampere, Finland
Business ID: 2489606-7